יוגה לנשים בהריון - תשלום חודשי
מחיר ליחידה - 260 ש"ח
סה"כ לתשלום - 260 ש"ח
לרכישה
יוגאפאנה - יוגה הריון, יוגה קלאסית, יוגה נשית, יוגה תרפיה
שיעורי יוגה לנשים בהריון ונשים לאחר לידה
* במקרה של הפסקת הפעילות, יש ליידע את המורה בהתראה של שבועיים, כל התשלומים מחודש עוקב יופסקו.
פרטי עסקה
260 ש"ח
פרטי משלם
פרטים נוספים