גיל מרטנס

קורס ניהול קהילות
מחיר ליחידה - 2,200 ש"ח
סה"כ לתשלום - 2,200 ש"ח
פרטי עסקה
2,200 ש"ח
פרטי משלם