אורית לנדאו

הרשמה לקורס רפואת הנפש בדרך היהדות בשילוב לימודי ימימה
מחיר ליחידה - 90 ש"ח
ההרשמה לקורס מבטיחה את מקומך ותקוזז ממחיר הקורס.

הבהרה:
הקבוצה קטנה ביותר ולכן דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול.
סה"כ לתשלום - 90 ש"ח
לרכישה
לימוד לריפוי, החלמה והתעוררות
פרטי עסקה
90 ש"ח
פרטי משלם
bit
`