רישום (חד פעמי) לקבלת עיתון הדרושים מהדורת VIP
מחיר ליחידה - 49 ש"ח
רישום לקבלת מהדורה עדכנית של עיתון הדרושים - מעתה יהיה אפשר לצפות בכל המשרות ולשלוח קורות חיים למעסיקים מפרסמים
לאחר הרישום ניתן יהיה לצפות במהדורה אחרונה ובהמשך יישלח העיתון באופן מסודר
תוכן המשרות ואצעי קשר עימם באחריות המעסיקים המפרסמים
ניתן להפסיק לקבל את השרות אולם ייתכן שלא ניתן לקבלו מחדש מטעמים טכניים
התשלום הוא חד פעמי ולא מתחדש בכל צורה שהיא!!!!
המחיר כולל מע"מ כחוק
בהצלחה
סה"כ לתשלום - 49 ש"ח
פרטי עסקה
49 ש"ח
פרטי משלם