אזור המומחים
לכל שאלה תשובה!

במאגר המידע של “משולם” תמצאו את מיטב המומחים ומיטב התשובות ואם לא מצאתם, אז תשאלו ונענה תוך 24 שעות!

שוב חונים לי בחניה?!

חניות ידועות כנושא כאוב מאד למי שמתגורר במרכזי הערים. לכאורה, חניה פרטית היא פתרון
מוחלט לבעיה, אולם לפעמים, דווקא האנשים שחולקים את הפתרון מייצרים בעיות חדשות. מה
עושים כאשר לשכן אחד יש ג'יפ גדול שתופס קצת יותר מהשטח של החניה שמוקצה לו?

משולם
חניות ידועות כנושא כאוב מאד למי שמתגורר
במרכזי הערים. לכאורה, חניה פרטית היא
פתרון מוחלט לבעיה, אולם לפעמים, דווקא
האנשים שחולקים את הפתרון מייצרים בעיות
חדשות. מה עושים לדוגמא כאשר לשכן אחד
יש ג'יפ גדול (ושחור – כמובן) שתופס קצת
יותר מהשטח של החניה שמוקצה לו? בבניינים
חדשים חובה לבנות כמות מסוימת של חניות –
האם כמות זו מספיקה בפועל זו כבר שאלה
לדיון אחר – ולכן שם בדרך כלל ענייני חניה
מוסדרים וברורים, ומוגנים מפני פולשים בעזרת
השער החשמלי. אבל בבניינים ישנים שעברו שיפוץ במקרים רבים מתווספות חניות מאולתרות
בצורות מיוחדות, וחיכוכים בין השכנים מתלקחים במהרה ונוטים להגיע אל ועד הבית.
 
מה עושים? הנה שלוש דרכים לפתור את הבעיה.
הדרך החכמה יותר מצד ועד הבית למניעת חיכוכים היא בשלב התכנון – זאת אומרת תכנון
מראש של השיפוץ, לרבות התקנת השער החשמלי והקצאת החניות. נסו להגיע להסכמה בעניין
מיקום החניות המוצמדות לכל דירה ועדכנו את תקנון הבניין בהתאם. ברור שכולם רוצים את
החנייה הגדולה והנגישה ביותר, אבל במקרים רבים הגדולה אינה בהכרח גם הנגישה – דבר
שמאפשר החלפה בהסכמה של נגישות תמורת גודל בהתאם לרצונות ולצרכי הדיירים וכך
לפעול לשביעות רצון של מספר דירות.
 
הדרך השנייה לפעולה בשיתוף פעולה ובהסכמה היא: שתי משפחות יכולות לבצע החלפה בפועל
של החניות, גם אם הרישום בטאבו מראה אחרת. אפשרות נוספת לפעול בהתחשבות בשאר
הדיירים ולמען גיבוש הסכמות עבור הרחבת שיתוף הפעולה היא להחליט שהנהג/ת הראשון/נה
שחוזר/ת חונה ברחוב – כל עוד ניתן – וכך פותרים את הבעיה עבור אלו ששבים הביתה מאוחר
(במידה ומספר מכוניות מתחלקות בכמות קטנה יותר של חניות).
 
הדרך השלישית מוצעת רק כמפלט אחרון לאחר שכל שאר האופציות מוצו: מאחר וחניה פרטית
היא קניין פרטי –  כאשר יש "חדירה" של רכבים זרים אליה - ניתן לערב לא רק את ועד הבית
אלא גם את רשויות החוק בכדי לפתור את הבעיה. דרך זו עלולה מן הסתם לגרום למידה רבה
של אי נעימות ומתחים בבניין, אבל אם חייבים, אז חייבים.
 
ומה עושים אם החנייה היא משותפת?
בחניה משותפת כל הקודם חונה – גם אם דייר מסוים מכריז שהוא חונה פה "כל הזמן", או שהוא
זה שדאג לשלט החדש של השער החשמלי. ודאו שועד הבית מודע לזה ומוכן לטפל בבעיה.